Sinoledge verzorgt professionele vertalingen van het Chinees naar het Nederlands en Engels en vice versa, zowel beëdigd als niet-beëdigd. De tekst wordt eerst door een native beroepsvertaler vertaald en vervolgens grondig gecontroleerd en proefgelezen door een tweede lezer. Zo waarborgen wij de kwaliteit van elke vertaling.

Wij vertalen velerlei teksten, brochures en websites. Ook leveren wij beëdigde vertalingen van officiële documenten zoals: huwelijksakten, geboorteakten, koopakten, leveringsakten, huurovereenkomsten, diploma's, uittreksels, rijbewijzen etc.

Een beëdigde vertaling wordt vervaardigd door een vertaler die door de rechtbank is beëdigd. Deze vertalingen worden in Nederland erkend door de overheid, en zijn rechtsgeldig in het buitenland, mits voorzien van legalisatiestempels van de rechtbank, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade van het land waar de beëdigde vertaling geldig moet zijn.

Ook legalisatie verzorgen wij tegen een meerprijs.


afbeelding